Volta Celeste

 

Frontis de la porta principal

Durant el segle II, Ptolomeo en la seva obra Almagesto, va catalogar 1.022 estels agrupats en 48 constel·lacions, obra que va perdurar fins al segle XVI. Posteriorment, quan els navegants van arribar a latituds més meridionals que les de l’hemisferi nord, van catalogar nous estels i constel·lacions. De les 48 constel·lacions de Ptolomeo cal destacar les 12 zodiacals: Aquarius, Aries, Cancer, Capricornus, Gemini, Leo, Libra, Pisces, Sagittarius, Scorpius, Taurus i Virgo, més un altre grup de 36.

En l’actualitat la nostra volta celeste està composta per 88 constel·lacions.

L’obra de Ptolomeo és la font de la nostra investigació del frontis, format per 16 figures situades a la part superior de la  façana principal de la catedral, orientació oest, que representen a la volta celeste del segle XII.

Avui en dia no disposem de cap document que descrigui sobre el frontis de la façana de la catedral, però hem trobat en els càlculs gnomònics, una matemàtica que revela un camí traçat pel cel del territori, un coneixement, que descodifica el símbol present en cadascuna de les representacions del programa iconogràfic.

Un cel a la pedra. Les pedres també parlen.

Durante el siglo II, Ptolomeo en su obra Almagesto, catalogó 1.022 estrellas agrupadas en 48 constelaciones, obra que perduró hasta el siglo XVI. Posteriormente, cuando los navegantes llegaron a latitudes más meridionales que las del hemisferio norte, catalogaron nuevas estrellas y constelaciones. De las 48 constelaciones de Ptolomeo hay que destacar las 12 zodiacales: Aquarius, Aries, Cancer, Capricornus, Gemini, Leo, Libra, Pisces, Sagittarius, Scorpius, Taurus y Virgo, más otro grupo de 36.

En la actualidad nuestra bóveda celeste está compuesta por  88 constelaciones.

La obra de Ptolomeo es la fuente de nuestra investigación del frontis, formado por 16 figuras situadas en la parte superior de la  fachada principal de la catedral, orientación oeste, que representan a la bóveda celeste del siglo XII.

A día de hoy no disponemos de ningún documento que describa sobre el frontis de la fachada de la catedral pero hemos hallado en los cálculos gnomónicos, una matemática que revela un camino trazado por el cielo del territorio, un conocimiento, que decodifica el símbolo presente en cada una de las representaciones del programa iconográfico.

Un cielo en la piedra. Las piedras también hablan.