Pyrenne

La línia de presentació del nostre estudi neix d’una observació casual l’any 2004, el dia del Solstici d’hivern, quan Joan Vázquez va entrar a l’interior de la nau de la catedral de Santa Maria d’Urgell i va observar un efecte de llum que, com aficionat a l’astronomia des de feia vint-i-cinc anys, el va sorprendre. Posteriorment i per comprendre millor aquell fenomen de llum, la seva recerca el va guiar al món de la gnomònica, una ciència primigènia que estudia el moviment del Sol per al càlcul del temps, per poder observar i comprendre allò que es veu a simple vista i allò que no es veu tan fàcilment a la catedral de la Seu d’Urgell. Anys més tard, el seu germà Antonio, començaria un procés de col·laboració pel qual aniria confirmant i ampliant els estudis iniciats.

En aquesta investigació mostrem una nova lectura del patrimoni romànic de Santa Maria d’Urgell a partir d’un estudi inèdit, que constata unes pautes de disseny constructiu basades en les Arts lliberals exactes de l’astronomia, la gnomònica, la geometria i l’aritmètica les quals, juntament amb la música, componien el Quadrívium.

Una lectura basada en l’orografia del territori i en unes pautes celestes de disseny i representació presents a Santa Maria d’Urgell, amb el propòsit d’ampliar els coneixements que avui en dia tenim del romànic i col·laborar en augmentar el valor patrimonial de la catedral romànica més ben conservada de Catalunya. Un estudi sobre la llum en el romànic.

Benvinguts a la catedral de Santa Maria d’Urgell, la catedral de la diòcesi d’Urgell. La Catedral de tots.

La línea de presentación de nuestro estudio surge de una observación casual en el año 2004, el día del Solsticio de invierno, cuando Joan Vázquez entró en el interior de la nave de la catedral de Santa Maria d’Urgell y observó un efecto de luz que, como aficionado a la astronomía desde hacía veinticinco años, le sorprendió. Posteriormente y para comprender mejor aquel fenómeno de luz, su búsqueda le llevó al mundo de la gnomónica, una ciencia primigenia que estudia el movimiento aparente del Sol para el cálculo del tiempo, para poder observar y comprender lo que se ve a simple vista y lo que no se ve tan fácilmente en la catedral de La Seu d’Urgell. Años más tarde, su hermano Antonio comenzaría un proceso de colaboración por el que iría confirmando y ampliando los estudios iniciados.

En esta investigación mostramos una nueva lectura del patrimonio románico de Santa Maria d’Urgell a partir de un estudio inédito, que constata unas pautas de diseño constructivo basadas en las Artes liberales exactas de la astronomía, la gnomónica, la geometría y la aritmética,  que junto a la música, componían el Quadrivium.

Una lectura basada en la orografía del territorio y en unas pautas celestes de diseño y representación presentes en Santa Maria d’Urgell, con el propósito de ampliar los conocimientos que a día de hoy tenemos del románico y colaborar en aumentar el valor patrimonial de la catedral románica mejor conservada de Catalunya. Un estudio sobre la luz en el románico.

Bienvenidos a la catedral de Santa Maria d’Urgell, la catedral de la diócesis de Urgell. La Catedral de todos.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *